Personálne oddelenie: +421 918 590 575 | Obchodné oddelenie: +421 918 999 256 info@ips.sk

Spoločnosť TSC GROUP, a.s. uzavrela v auguste v roku 2022 dlho plánovanú transakciu, na základe ktorej došlo k začleneniu slovenských spoločností ips cleaning group, s.r.o. (pôvodne akciová spoločnost), ips pro s.r.o. a ips trade, s.r.o. do skupiny TSC Group.

ips, tsc, ips cleaning group, tsc group

Uvedené slovenské spoločnosti pôsobia na slovenskom trhu dlhodobo a zaisťujú pre svoje široké portfólio zákazníkov nielen služby spojené s upratovaním, ale aj práčovnícke služby. Vzhľadom k smerovaniu celej skupiny TSC Group sa táto transakcia stala kľúčovou pre expanziu skupiny na slovenský trh.

Hlavným cieľom skupiny TSC Group do budúcnosti je aj naďalej poskytovanie špičkových čistiacich služieb a upratovacieho servisu klientom zo všetkých oblastí. Zároveň rozširovať svoje pôsobenie a udržať si tak pozíciu lídra v odbore ako v Česku, tak aj na Slovensku.

TSC Group je najväčšia česká skupina poskytujúca multiodborové služby v oblastiach facility managementu, upratovania, práčovníckého servisu, technického čistenia, odlakovania a v ďalších príbuzných oblastiach. TSC je skratka Technical Services Company a znamená zameranie na poskytovanie služieb širokého spektra služieb pre rôzne skupiny zákazníkov, od priemyslu cez jadrovú energetiku až po zdravotníctvo. Skupina zamestnáva 4500 ľudí. Špičkové služby klientom poskytuje od roku 1997. Obrat v roku 2022 bol viac ako 100 mil. Eur.