Personálne oddelenie: +421 918 590 575 | Obchodné oddelenie: +421 918 999 256 info@ips.sk

V súčasnej dobe sú ochranné známky čoraz populárnejšie a ich silu netreba podceňovať. Keďže hodnota našej značky neustále rastie, preto sa aj firma ips rozhodla v tomto smere nezaostávať a ochrániť tak svoje meno a dodať ešte väčší punc kvalite našich služieb. Chceme sa tak zreteľne odlíšiť od konkurencie, aby ste vedeli, že pod našou značkou vždy dostanete nami garantovanú kvalitu.

Ochranná známka prioritne chráni duševné vlastníctvo jej majiteľa, ktorý má ako jediný právo ju používať v spojení s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná, a to spolu so značkou ®. Preto by sme Vám chceli s hrdosťou predstaviť naše nové logo.