Personálne oddelenie: +421 918 590 575 | Obchodné oddelenie: +421 918 999 256 info@ips.sk

Dňa 16 Júla 2017 prebehlo sťahovanie spoločnosti do nových, väčších a modernejších priestorov na adresu Škultétyho 184/14, aby sme Vám vedeli služby poskytovať ešte kvalitnejšie a promptnejšie reagovať na Vaše požiadavky.